Kim jesteśmy?

Olga Nowak

aplikant radcowski

olga.nowak@prawni.pro

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała również na kierunku europeistyka. Praktykę prawniczą rozpoczęła w roku 2008. W latach 2009-2013 związana z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. Jest specjalistką z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego (w tym głównie prawa kontraktowego, prawa pracy i zamówień publicznych). Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

Doświadczenie przy realizacji wybranych projektów:

  • doradzała i doradza w zakresie sporządzania i negocjowania wszelkiego rodzaju umów, w tym umów z zakresu e-biznesu i e-commerce, umów związanych z branżą IT, umów dot. programów lojalnościowych, umów związanych z procesem budowlanym;
  • opracowywała strategie postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy;
  • uczestniczyła w przygotowaniu audytów pracowniczych, w tym analizowała i weryfikowała umowy o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz układy zbiorowe pracy;
  • pomagała w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, związkami zawodowymi, radami pracowniczymi oraz innymi reprezentacjami pracowników, w tym celem wprowadzenia zmian w zakresie porządku pracy etc.;
   
  • brała udział w opracowywaniu audytów prawnych nieruchomości, poprzedzających ich nabywanie przez Klientów;
  • wspierała Klientów w opiniowaniu i zawieraniu umów dotyczących nieruchomości, w tym ich sprzedaży oraz najmu;
  • brała udział w opiniowaniu koncepcji pozyskania dofinansowywania ze środków wspólnotowych (projekt zakończony dofinansowaniem w wysokości kilkudziesięciu mln złotych) – w ramach WRPO;
  • wspierała Klientów w toku postępowań zmierzających do zawarcia umowyw sprawie zamówienia publicznego, sporządzała opinie z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym projekty ugód pozasądowych dot. polubownego rozwiązania i rozliczenia umów w sprawie zamówienia publicznego oraz uczestniczyła w negocjacjach z Zamawiającymi.