ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PPP /

  • Upływ terminu związania ofertą w zamówieniach publicznych

Artykuł

Temat: Upływ terminu związania ofertą w zamówieniach publicznych

Upływ terminu związania Wykonawcy złożoną w przetargu ofertą, nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli Wykonawca nadal wyraża wolę zawarcia umowy – tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą: XXIII Ga 924/14, na skutek skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Skuteczny upływ terminu związania ofertą prowadzi bowiem wyłącznie do unicestwienia obowiązku zawarcia umowy, istniejącego wcześniej po stronie Wykonawcy. Nie ma zatem przeszkód, by Wykonawca dobrowolnie zobowiązał się do jej zawarcia, mimo braku takiego obowiązku sankcjonowanego przez właściwe przepisy.

Całe uzasadnienie do powołanego orzeczenia znajdziesz tutaj.

dodano: 2014-09-30