SPECJALIZACJE

  • Podstawą działania nowoczesnej Kancelarii Prawnej

Specjalizacje

Szacuje się, że w Polsce obowiązuje około 1100 ustaw oraz 6300 rozporządzeń (statystyka wg Systemu Informacji Prawnej LEX, stan na początek listopada 2013 r.). Statystyka ta nie obejmuje: aktów prawa miejscowego wydawanych między innymi przez organy samorządu terytorialnego, obowiązujących na obszarze działania tych organów oraz wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących określonych adresatów. To dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy przepisów. Dla przykładu, Kodeks cywilny zawiera 1088 artykułów i tysiące paragrafów.

W samym tylko 2013 r. do początku października w Dzienniku Ustaw, będącym publikatorem przede wszystkim aktów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, opublikowano niemal 1300 pozycji, w szczególności ustaw i rozporządzeń.

Dlatego uważamy, że poza umiejętnością efektywnego rozwiązywania wszelkich bieżących problemów prawnych naszych Klientów, podstawą działania nowoczesnej kancelarii prawnej, którą jesteśmy, jako zaufanego i rzetelnego doradcy, jest specjalizacja. Trudno przyjmować bowiem, iż w gąszczu ogromnej ilości przepisów, często zawiłych, prawnik może być w dzisiejszych czasach wybitnym specjalistą w każdej dziedzinie.

Oprócz ciągłego rozwoju własnego, w tym śledzenia zmian w prawie oraz analizy bieżących trendów w literaturze i orzecznictwie, przy budowie marki Kancelaria Prawni.pro konsekwentnie stawiamy zatem na ustawiczne pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z danych dziedzin prawa i branż, w obrębie których funkcjonują nasi Klienci.

Podstawą tak zakreślonej strategii naszego działania jest Zespół prawników, których kompetencje wzajemnie się uzupełniają. Ciągła praca, zarówno poszczególnych Członków tego Zespołu, jak i jego całości, pozwala na sukcesywne poszerzanie katalogu świadczonych przez nas usług jako specjalistów.

Specjalizacja umożliwia nam na kierowanie dedykowanej i profesjonalnej oferty dla Przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki, jak również pomaga nam fachowo i efektywnie udzielać wsparcia prawnego Podmiotom publicznym, a wreszcie czyni z nas solidnego partnera dla innych Kancelarii prawnych i Podmiotów branży konsultingowej oraz audytorskiej.