Prawo pracy

Kluczem do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa jest właściwe zarządzanie zasobami osobowymi.

Rozumiemy, iż właściwe zarządzanie zasobami osobowymi Klienta, w tym optymalizacja kosztów z nimi związanych może być jednym z głównych czynników przyczyniających się do sukcesu Przedsiębiorcy na rynku. Z uwagi na wskazaną okoliczność, proponujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych ze zbiorowym i indywidualnym prawem pracy, w której to dziedzinie wieloletnim i unikalnym doświadczeniem dysponuje radca prawny Marcin Jan Grzesiak – wspólnik Kancelarii.

W ramach pomocy prawnej związanej ze zbiorowym prawem pracy oferujemy m.in.:

  • przygotowanie projektów układów zbiorowych pracy oraz innych wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów pracy, wynagradzania i funduszu świadczeń socjalnych, a także
  • wsparcie (w postępowaniach polubownych i sądowych) przy: rozwiązywaniu sporów zbiorowych, negocjacjach ze związkami zawodowymi, czy przy zwolnieniach grupowych.

W ramach pomocy prawnej związanej z indywidualnym prawem pracy oferujemy:

  • audyt dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • przygotowywanie oraz weryfikację projektów: umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o powierzenie mienia, jak również
  • kompleksowe doradztwo związane z zawarciem, wykonywaniem oraz ustaniem obowiązywania umów o pracę, w tym reprezentację Pracodawcy przed sądami pracy.