Aktualności /

  • CO NOWEGO

Aktualności

dodano: 2013-12-13

Sukces negocjacyjny Kancelarii Kancelaria zakończyła z sukcesem negocjacje w sprawie, w której łączna wartość roszczeń wynosiła ponad 2,5 mln złotych.

dodano: 2013-12-04

Zmiany w Prawie zamówień publicznych Nowelizacja w sposób kompleksowy reguluje sytuację prawną podwykonawców w zamówieniach publicznych.

dodano: 2013-11-25

Rozpoczynamy kolejną rekrutację Kancelaria Prawni.pro poszukuje Praktykanta / Stażysty (studenta prawa) oraz Prawnika (absolwenta prawa lub aplikanta).

dodano: 2013-11-25

Pozew w EPU przerywa bieg przedawnienia Wytoczenie powództwa w EPU zakończonym umorzeniem postępowania przerywa bieg terminu przedawnienia.

dodano: 2013-11-15

Identyfikacja wizualna Kancelarii Zakończyliśmy prace związane z kompleksową identyfikacją wizualną Kancelarii.